Сергей СТАНИШЕВ Сергей СТАНИШЕВ
Сергей СТАНИШЕВ

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

България - Българска социалистическа партия (България)

Роден : , Kherson

Начална страница Sergei STANISHEV

Заместник-председател

AFET
Комисия по външни работи

Член

D-MK
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония

Заместник

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Последни дейности

Състояние на Съюза (разискване по актуални въпроси) (разискване)

16-09-2020 P9_CRE-REV(2020)09-16(3-065-0000)
Участие в пленарните заседания

Положението в Иран и Ирак след неотдавнашната ескалация (разискване) EN

14-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-14(2-333-5000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg