Ilhan KYUCHYUK : Биография 

Оригинална версия : BG 

Биография (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)  
Актуализиране: 09/03/2016 

Образование (документи за завършено образование и дипломи) 

  • 2008-2014 : Право – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
  • 2004-2008 : Политически науки – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Професионална кариера 

  • 2014 : Член на Европейския парламент
  • 2013-2014 : Парламентарен секретар – Министерски съвет на Република България

Професионална кариера 

Заемани длъжности в политическа партия или в национален профсъюз  
  • 2012 : Председател на Младежко ДПС
  • 2009-2012 : Член на Централния оперативен съвет на Младежко ДПС
  • 2010-2012 : Заместник-председател на Националния младежки форум
Заемани длъжности в международна организация на политически партии или профсъюзи  
  • 2015-... : Вицепрезидент на Алианса на либералите и демократите за Европа (партия АЛДЕ)
  • 2014-... : Член на Комитета по човешки права на Либералния интернационал

Обратна връзка