Илхан КЮЧЮК Илхан КЮЧЮК
Илхан КЮЧЮК

група „Renew Europe“

Член

България - Движение за права и свободи (България)

Роден : , Sevlievo

Начална страница Ilhan KYUCHYUK

Заместник-председател

D-TR
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Член

AFET
Комисия по външни работи

Заместник

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
JURI
Комисия по правни въпроси
DARP
Делегация за връзки с Арабския полуостров

Последни дейности

Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 (A9-0208/2020 - Markus Ferber)

25-11-2020
Писмени обяснения на вот

Гласувах в подкрепа на предложението за изменение на Директива 2014/65/ЕС, тъй като пандемията от COVID-19 сериозно засегна хората, бизнеса, здравеопазването, икономиките и финансовите системи на държавите членки. Ето защо, смятам че е от решаващо значение да се подкрепи възстановяването от силния икономически шок като се намали бюрокрацията чрез въвеждане на ограничени целеви изменения в съществуващите финансови разпоредби. Необходимо е да се премахне ненужната бюрокрация и изготвянето на временни изключения, които ще са ефективни за смекчаване на икономическите сътресения.

Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (A9-0209/2020 - David Cormand)

25-11-2020
Писмени обяснения на вот

Няма как да пренебрегнем факта, че природните ресурси стават все по-оскъдни, а отпадъците – все повече, а това спешно налага установяването на такива устойчиви модели на производство и потребление, които да вземат предвид факта, че планетата ни има граници, и дават приоритет на по-ефективното и устойчиво използване на ресурсите ни. Подкрепих доклада, защото задава политическата посока, по която ЕС трябва да се движи по отношение на устойчивите бизнес модели. Комисията вече направи редица стъпки, включително и чрез новия План за действие за кръговата икономика и заявената в него воля за насърчаване на дълготрайни продукти, които по-лесно се поправят, използват повторно и рециклират. Въпреки това, смятам, че се трябва да демонстрираме по-силна политическа амбиция при разработването, приемането и изпълнението на съответните предстоящи предложения и инициативи за устойчива продуктова политика, които следва да бъдат изцяло приведени в съответствие с целите на ЕС за климата и други екологични цели. ЕС трябва да подобри кръговата дейност за създаване на стойност, ефективното използване на ресурсите и възприемането на употребата на вторични суровини и да сведе до минимум генерирането на отпадъци, за да постигне кръгова икономика без токсичност.

Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар (A9-0207/2020 - Marion Walsmann)

25-11-2020
Писмени обяснения на вот

Гласувах в подкрепа на доклада, защото безопасността на продуктите в рамките на единния пазар е от изключителна важност за защитата на хората и осигуряването им на възможно най-високо равнище на безопасност. Единният пазар за стоки е сред най-важните икономически стълбове на ЕС и търговията със стоки понастоящем генерира около една четвърт от БВП на ЕС и е неприемливо потребителите да бъдат изложени на продукти, които не отговарят на изискванията за безопасност на ЕС или са незаконни поради други причини. Необходимо е да обърнем специално внимание на онлайн платформите и онлайн местата и да вземем мерки за справяне с подвеждащи практики и дезинформация относно продукти, особено за медицинските изделия. Ето защо, призовавам Комисията и държавите членки да засилят координираните си действия в рамките на нормативната уредба относно безопасността на продуктите и съответните мрежи. Трябва час по-скоро да приведем правилата за безопасност на продуктите в съответствие с новите реалности на пазара и с преминаването към цифрови технологии чрез приемането на мерки срещу възникващите рискове и заплахи за безопасността на потребителите.

Ilhan KYUCHYUK
Ilhan KYUCHYUK

В EP NEWSHUB

Happy Independence Day #Albania. https://t.co/Yi89PPISoK 

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg