Ilhan KYUCHYUK : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Комисия по петиции 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка