Илхан КЮЧЮК
Илхан КЮЧЮК

група „Renew Europe“

Член

България - Движение за права и свободи (България)

Роден : , Sevlievo

Писмени обяснения на вот Илхан КЮЧЮК

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване (RC-B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021, B9-0496/2021)

07-10-2021

За съжаление повече от година след нелегитимните избори в Беларус, органите на държавата продължават репресиите си срещу беларуския народ, като много граждани биват подлагани на тормоз, биват арестувани, изтезавани и осъждани за изразяване на опозиция срещу режима. И докато защитници на правата на човека документират стотици случаи на изтезания и малтретиране, докато няколко души все още се водят безследно изчезнали или са намерени мъртви, президентът Лукашенко продължава да се окопава във властта.
Ето защо е необходимо да продължим да подкрепяме народа на Беларус в неговите законни искания и стремежи за свободни и честни избори, основни свободи и права на човека, демократично представителство и политическо участие в една свободна и суверенна Беларус. Трябва в най-кратки срокове, заедно с международните партньори, да се организира международна конференция на високо равнище „Бъдещето на демократична Беларус“ относно разрешаването на кризата в страната и поемането на ангажимент за финансов пакет в подкрепа на бъдещите усилия за реформи и преструктурирането на беларуската икономика.

Хуманитарното положение в Тигре (RC-B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021, B9-0493/2021, B9-0495/2021)

07-10-2021

Хуманитарната ситуация в Етиопия, и в частност в Тигре, е отчайваща и няма как да останем безучастни към случващото се там. За съжаление, едностранното примирие, обявено от етиопското правителство през юни тази година, не сложи край на сраженията и страните в конфликта започнаха отново да воюват, но този път сблъсъкът се разраства и обхваща съседните региони Афар и Амара и съществува опасност да има отражение в целия регион на Африканския рог. На този фон, през последния месец едва 10% от хуманитарните доставки, предназначени за опустошения регион Тигре, бяха допуснати в него и това изправя пред несигурност и глад близо 6 милиона души.
Целенасочените нападения срещу цивилно население, сведенията за набиране на деца като войници и продължаващите случаи на изнасилвания и сексуално насилие от страна на всички воюващи страни трябва решително да се осъдят. Ето защо ЕС трябва да призове за незабавно възстановяване на конституционния ред и за създаване на механизъм за наблюдение на примирието. Всички страни трябва незабавно да прекратят военните действия, което е необходимо условие за така нужните подобрения на хуманитарното положение в Тигре и други региони.

Бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ (A9-0250/2021 - Tonino Picula) EN

06-10-2021

I voted in favour of the report because the US remains the EU’s closest and most important strategic partner. Our partnership is based on strong political, cultural, economic and historic links and shared values such as freedom, democracy, human rights and the rule of law. We have a great potential of deeper cooperation on objectives and priorities of common interest or concern. However, I believe that the renewed transatlantic partnership should be based on equality of partners because very often in recent years we have witnessed unilateral decisions from one side that have a strong impact in Europe.

Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция (A9-0255/2021 - Öilan Zver, György Hölvényi, Janusz Lewandowski) EN

06-10-2021

I voted for the report because it seeks to make a political evaluation of the EU Trust Funds (EUTFs) established since 2014 and extended until December 2021, as well as the Facility for Refugees in Turkey (FRT). The establishment of these instruments have been justified by the need for a flexible, ad hoc and swift reaction not possible under the classical institutional framework and the limited resources and flexibility available in the EU budget. With the EU’s new external financial framework (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Global Europe) should overcome the constraints that have led to the need to launch trust funds to respond in a more flexible and rapid manner to specific crises and I am convinced that the results will be even better. One point that I would like to rise is the limited role of the Parliament in the decision-making, supervision and scrutiny of the Union contributions to the EUTFs. I believe that Parliament must make full use of its powers of scrutiny of implementation and budgetary control and ensure that EU funding decisions and related allocations comply with the Union’s principles of legality and sound financial management.

Състояние на способностите на ЕС за кибернетична отбрана (A9-0234/2021 - Urmas Paet) EN

06-10-2021

A spate of cyberattacks in recent years have wreaked concerns in the EU and proved that Europe cannot defend itself or its trade secrets against adversaries. It is clear that the EU and its Member States must further develop a cyber-security strategy which sets realistic, precise and ambitious objectives and defines policies in a clear manner in both the military and the civilian domain.
All EU institutions and Member States have to work more cooperatively to build that strategy, whose main objective should be to further strengthen resilience, and, as a consequence, develop common, but also better, national, robust civilian and military cyber capabilities.
I am convenient that common cyber-defence policy and better cyber-defence capabilities are core elements for the development of a deepened and enhanced European Defence Union and this requires a complex mix of technical, strategic and operational abilities. Therefore, I call on the EEAS and the Commission to further develop, in cooperation with the Member States, a comprehensive set of measures and a coherent IT security policy to strengthen resilience, but also military cyber defence coordination.

Арктика: възможности, проблеми и предизвикателства за сигурността (A9-0239/2021 - Anna Fotyga)

06-10-2021

Гласувах „за“ доклада, защото геополитическото значение на региона на Арктика нараства с всеки изминал ден и поради това в бъдеще глобалните предизвикателства, пред които е изправен, надхвърлят тези на крайбрежните арктически държави, а изискват управление на няколко равнища. Необходимо да търсим регионалното сътрудничество и международни решения, тъй като Арктика е от стратегическо и политическо значение за ЕС.
Ние всички трябва да работим за запазването на Арктика като зона на мирно и задълбочено международно и регионално сътрудничество, научни изследвания, благоденствие и слабо напрежение, както и да реагираме на изключително тревожните въздействия и последици от изменението на климата в региона.
Вярвам, че новата политика на ЕС за Арктика следва да се използва по-широко като възможност за повишаване на осведомеността и ангажираността сред гражданите, академичните среди и бизнеса, най-вече във връзка с отрицателните последици от изменението на климата, по-специално бързото топене на ледовете и свръхексплоатацията на ресурсите, които създават нова среда и реалности за определени форми на икономическо развитие и допълнително нарушават все по-уязвимите арктически екосистеми.

Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход (A9-0195/2020 - Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn) EN

24-06-2021

In order to achieve the EU’s new 2030 targets for climate and energy and climate neutrality in the Union by 2050 at the latest in an effective and fair manner, while striving for socio-economic sustainability we have to provide financial means and knowledge for facing the climate challenge while leaving no one behind. And to be successful, the transition should reduce inequalities, create a net employment effect with new high-quality jobs, and be fair and socially acceptable for all. Therefore, it is of paramount importance to address not only the problem of variable speed transition in the Union as regards climate action but also the risk of growing socio-economic disparities between regions. In particular, we need to concentrate on economic transformation and revitalisation of the territories concerned, for example coal mining regions, rather than relying on workers’ mobility and risking the depopulation and stagnation of entire regions.

Официален контрол на животни и продукти от животински произход за гарантиране на спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства (A9-0195/2021 - Pascal Canfin) EN

24-06-2021

I voted in favour of the report because antimicrobial resistance to medicinal products for human use and veterinary medicinal products is a growing health problem in the Union and worldwide. It is a very complex problem with a cross-border dimension and the high economic burden that that needs to be addressed urgently because it has become a global public health concern that affects the whole of society. Therefore, it is important to consider the international dimension of the development of antimicrobial resistance by taking non-discriminatory and proportionate measures while respecting Union obligations under international agreements.

Регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017, 2018 и 2019 г. (A9-0191/2021 - Mislav Kolakušić) EN

24-06-2021

Given the turbulence and challenges that lie ahead in the recovery for citizens and SMEs, it is of the utmost importance that the European legislature provides for predictability and legal certainty.
That is why, in our position on Better Law Making covering the years 2017, 2018 and 2019, we focused on the means to legislate as efficiently as possible.
We have underlined the need to improve the application of the principle of subsidiarity with a more prominent participation of local and regional authorities and national parliaments in the legislative process, as a way of improving its efficiency and achieving better results for the benefit of EU citizens.
As shadow rapporteur, for me it was also important to put an emphasis on improving the informed approach of decision-making, as well as on the need for strengthened stakeholder consultations, ex-ante and ex-post evaluations and impact assessments, recognising the great need for strong analysis and reliable evidence.

Докладите на Комисията относно Босна и Херцеговина за 2019-2020 г. (A9-0185/2021 - Paulo Rangel) EN

24-06-2021

Bosnia and Herzegovina and we believe that its future belongs to the European Union. BiH citizens have suffered enormously from the ethnic conflict in the 90s and I think it is high time for the country to make a big step forward along its European path and become a candidate country very soon. But to succeed in this goal, reforms should be inclusive, with the participation of the entire population. All political parties and their elected office-holders, as well as a wide array of civil society actors, organisations and interested members of the public, should be included in a meaningful manner in the constitutional and electoral reforms.
The European Union has always defended the principles of plurality, inclusiveness and openness of political processes. This passes through a functioning civic democracy and overcomes the painful past of BiH. In this sense, our mission is to have a leading and active role in facilitating and supporting the implementation of the 14 key priorities, offering the country a clear path towards the prospect of achieving candidate status. Talks shouldn’t take place behind closed doors and it is now of crucial importance for the EU to set the right parameters on the ground and indicate clearly at what point negotiations deviate from the priorities or run counter to key principles, values and norms.

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
03M033
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M05028
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex