Илхан КЮЧЮК Илхан КЮЧЮК
Илхан КЮЧЮК

група „Renew Europe“

Член

България - Движение за права и свободи (България)

Роден : , Sevlievo

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Ilhan KYUCHYUK

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Решение на Уйгурския съд

01-04-2022 E-001326/2022 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Резолюция 2602 на Съвета за сигурност на ООН

16-11-2021 E-005146/2021 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Спонсорирани от беларуската държава въздушно пиратство и тероризъм

25-05-2021 E-002777/2021 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Политическата ситуация в Зимбабве и отзоваването на демократично избраните парламентаристи от Алианса „Движение за демократична промяна“ (MDC)

28-04-2021 E-002308/2021 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
03M033
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M05028
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex