Ангел ДЖАМБАЗКИ Ангел ДЖАМБАЗКИ
Ангел ДЖАМБАЗКИ

Европейски консерватори и реформисти

Съковчежник

България - ВМРО (България)

Роден : ,

Начална страница Angel DZHAMBAZKI

Член

JURI
Комисия по правни въпроси
D-MK
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
AFCO
Комисия по конституционни въпроси
PETI
Комисия по петиции
INGE
Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз
DSEE
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти

14-07-2021 TRAN_AD(2021)692636 PE692.636v02-00 TRAN
Становища в качеството на докладчик
Ангел ДЖАМБАЗКИ

Европейска агенция по лекарствата (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares)

08-07-2021
Писмени обяснения на вот

Гласувах “въздержал се” относно доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия. В сегашно време мисля че тази тема е много актуална, безспорно, китайският вирус ни показа че имаме нужда от подобрение на здравната ни система. Вече видяхме последици когато целия европейския съюз страда от липса на лекарствата. И този доклад е добра стъпка, като цяло, той включва постоянен EUMSD да наблюдава и докладва за недостиг на лекарствени продукти и спазва задължението на държавите-членки да разработят електронна платформа за мониторинг в реално време на доставките на лекарствени продукти. Също така докладът се стреми да подобри прозрачността на различните ръководни групи на ЕМА. Освен това се предлага да се подобри координацията и прозрачността в клиничните изпитвания. Но не мога да гласувам в подкрепа, поради това, че има няколко опасения за поверителност, субсидиарност, пропорционалност и дублиране с новите изисквания за докладване и правни определения и освен това се притесняваm, че нейните задължения за санкции за производители просто ще възпроизведат съществуващите наказателни мерки - задушаване на иновациите и потенциално засилване на недостига на лекарства.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg