Ангел ДЖАМБАЗКИ Ангел ДЖАМБАЗКИ
Ангел ДЖАМБАЗКИ

Европейски консерватори и реформисти

Съковчежник

България - ВМРО (България)

Роден : ,

Начална страница Angel DZHAMBAZKI

Член

JURI
Комисия по правни въпроси
D-MK
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
AFCO
Комисия по конституционни въпроси
PETI
Комисия по петиции
INGE
Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз
DSEE
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg