Ангел ДЖАМБАЗКИ Ангел ДЖАМБАЗКИ
Ангел ДЖАМБАЗКИ

Европейски консерватори и реформисти

Съковчежник

България - ВМРО (България)

Роден : ,

Начална страница Angel DZHAMBAZKI

Член

JURI
Комисия по правни въпроси
D-MK
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
PETI
Комисия по петиции
DSEE
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Последни дейности

Макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19

15-05-2020
Писмени обяснения на вот

Смятам, че такава помощ на Западните Балкан, а и други съседни на ЕС държави е от изключително значение и затова подкрепих този доклад. Според предложението на Европейската Комисия 3 млрд. евро ще бъдат разпределени, както следва: 180 милиона евро за Албания, 250 милиона евро за Босна и Херцеговина, 150 милиона евро за Грузия, 200 милиона евро за Йордания, 100 милиона евро за Косово, 100 милиона евро за Молдова, 60 милиона евро за Черна гора, 160 милиона евро за Северна Македония, 600 милиона евро за Тунис и 1,2 милиона евро за Украйна. Програмата за макрофинансова помощ е предназначена да осигури макроикономическа стабилност на 10 близки държави и по този начин да защити не само компаниите, но и местното население по време на кризата.
Тези мерки трябва да се предоставят на изброените държави под формата на благоприятни заеми за 12 месеца. Те ще бъдат допълнение към парите, които Международният валутен фонд ще отпусне на нуждаещи се икономики. Искрено се надявам, че ще бъдат добре използвани.

Временни правила относно въздухоплавателните услуги

15-05-2020
Писмени обяснения на вот

Подкрепих доклада за временните правила относно въздухоплавателните услуги и благодаря на Комисията за бързата реакция. Ние от Европейския парламент също реагирахме бързо и приехме предложението по спешната процедура. Разбирам напълно необходимостта временно да се изменят редица разпоредби на съществуващите закони, свързани с авиацията, за да се позволи смекчаване на въздействието върху авиационния сектор по време на кризата и да се вземат решения без излишна административна тежест. Предлага се временно спиране на официалното задължение за държавите-членки да прекратят или отнемат оперативния лиценз на всеки въздушен превозвач, който може да не е в състояние да изпълни своите действителни или потенциални финансови задължения през следващите дванадесет месеца.
По отношение на удължаване на договорите за наземно обслужване, моята група ЕКР не смята, че предложеното от Съвета удължаване до 2023 г. е необходимо и добре аргументирано, и затова нашето предложение беше за средна дата между предложенията на Комисията и Съвета.
Авиацията е един от най-засегнатите сектори от моментната криза, а важен за възстановяване на тежките икономически последици.

Временни мерки относно валидността на сертификати и лицензи (омнибус)

15-05-2020
Писмени обяснения на вот

Ситуацията около КОВИД-19 доказа, че светът не е готов за подобен тип заплаха. Ето защо всички страни в Европа и света, взеха мерки като затвориха голяма част от администрацията си и се постараха да ограничат струпванията на хора, както и да насърчават електронното обслужване на хората. Въпреки това много от услугите няма как да се случват само по електронен път. Реално се получи, че поне един месец почти всички страни от ЕП, бяха блокирани и много трудно можеш да извадиш някакъв вид документ. Ето защо мисля, че въвеждането на малка ваканция или удължаването на валидността на определени документи е нещо нормално, когато то се отнася до разумен период от време . Въпреки това трябва да се внимава много, защото ако се стигне до отлагане на прегледите, примерно на изправността на превозните средства, това може да доведе до много лоши последствия.
Интересното е, че явно Парламентът един път съзнава, че трябва отлагане по редица въпроси свързани с транспорта, заради извънредното положение заради КОВИД-19, но такова отлагане не се търпи, що се отнася до Пакета „Мобилност“. Това наричам аз лицемерие.

Angel DZHAMBAZKI
Angel DZHAMBAZKI

В EP NEWSHUB

RT @realDonaldTrump: LAW & ORDER!

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg