Karol KARSKI Karol KARSKI
Karol KARSKI

Европейски консерватори и реформисти

Член на бюрото

Полша - Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

Роден : , Warszawa

Начална страница Karol KARSKI

Заместник-председател

DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Член

BURO
Бюро на Европейския парламент
QUE
Квестори
Отговорности като квестор:
 • Председател на Художествената комисия (закупуване и даряване на произведения на изкуството и колекция на Парламента от произведения на изкуството)
 • Услуги, предлагани на членовете на ЕП (Медицинска служба, ясли за децата на членовете на ЕП, европейски училища)
 • Обзавеждане на кабинетите и друго офис оборудване за членовете на ЕП
 • Използване от членовете на ЕП на аудио-визуалната техническа база на Парламента
 • Използване на аудио-визуалната техническа база на Парламента и разрешаване на заснеманеУслуги, предлагани на членовете на ЕП (Медицинска служба, ясли за децата на членовете на ЕП, европейски училища)
 • Офис оборудване за членовете на ЕП
 • Използване от страна на членовете на ЕП на аудио-визуалната техническа база на Парламента
 • Спазване на Правилника относно записите от представители на медиите и от лица, които не са представители на медиите, в помещенията на Европейския парламент
 • Централен регистър и присъствени списъци на заседанията в пленарната зала и помещенията за комисиите на видео и филмови материали в сградите на Парламента от представители на медиите и други лица
 • Отдел за кореспонденция и печатница
 • Централен регистър и присъствени списъци на заседанията в пленарната зала и помещенията за комисиите и групите
 • и групите
 • Технически аспекти на регистъра на лобистите, допускане на дългосрочните посетители до зоните с ограничен достъп
 • Отдел за кореспонденция и печатница
 • Член на контактната група на Бюрото за Дома на европейската история (с г-н Манка)
AFET
Комисия по външни работи
DROI
Подкомисия по правата на човека

Заместник

D-UA
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Последни дейности

Пакет от мерки на ЕС за възстановяване (разискване) PL

27-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-27(1-054-8906)
Участие в пленарните заседания

70-а годишнина от Декларацията на Шуман (разискване) PL

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-090-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg