Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Швеция - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Швеция)

Роден : , Brännkyrka

Начална страница Jytte GUTELAND

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
D-IR
Делегация за връзки с Иран

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Последни дейности

Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om riktlinjer för EU:s budget 2021.
Övergripande behandlar rapporten Europaparlamentets prioriteringar för EU:s budget 2021, med fokus på de utmaningar som unionen står inför i samband med den globala covid-19-pandemin. I ett exceptionellt läge behöver unionen visa prov på solidaritet med de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen. Därför står vi bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Dock behöver fördelningen av lån och bidrag till medlemsstaterna ändras jämfört med kommissionens förslag.
I syfte att finansiera en återhämtningsplan som grundar sig på den gröna given och digitaliseringens utmaningar, bör systemet för egna medel breddas med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem, samt en avgift för icke-återvunnet plast. På så vis kan vi säkra en hållbar finansiering av EU:s budget.
En rättvis klimatomställning måste prioriteras de kommande åren i EU:s budget. Som huvudregel anser vi emellertid att de satsningar som genomförs ska kompenseras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget. Europaparlamentets mycket expansiva budgetförslag för långtidsbudgeten frångår denna viktiga princip. Således kan vi inte heller ställa oss bakom Europaparlamentets riktlinjer för EU:s budget 2021.

Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

В EP NEWSHUB

Bra. Sjukt och hemskt att apor plågas på detta sätt! Svenska matjättar stoppar kokosmjölk från Thailand efter kritiken https://t.co/3YeKv6MQrd 

RT @Act4AnimalsEU: 🎙️Note 14 July 10am @AWintergroup meeting "The Role of the Third Sector during Crisis and Recovery and The Case of COVID-19 and Equine Welfare Charities" w/ @MattWhittakePB, Barbara Massa @DonkeySanctuary & Roly Owers @HorseCharity. #FacebookLive➡https://t.co/8TjqqCIuNE  https://t.co/1MwTgWxJg0 

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg