Malin BJÖRK Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Швеция - Vänsterpartiet (Швеция)

Роден : , Göteborg

Начална страница Malin BJÖRK

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
D-BR
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
DMER
Делегация за връзки с Меркосур
D-ZA
Делегация за връзки с Южна Африка

Последни дейности

Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г. (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) SV

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

Jag avstod i slutomröstningen eftersom rekommendationen innehåller delar som Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom. Det gäller framför allt skrivningarna om anpassning till EU:s marknadsregler (privatiseringar och avregleringar) samt skrivningarna om militärt samarbete. I övrigt innehåller betänkandet många bra delar, särskilt vad gäller utvecklingen av rättsstatlighet, demokratisering, skydd av mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, oberoende åklagare och domare, fria domstolar och institutioner, ett starkt civilt samhälle och oberoende medier.

Западните Балкани вследствие на срещата на високо равнище през 2020 г. (A9-0091/2020 - Tonino Picula) SV

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

Jag avstod i slutomröstningen eftersom det innehåller delar som Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom. Det gäller framför allt att man berömmer länderna på västra Balkan för deras hantering av ”migrations- och flyktingflöden” och samarbetet med Frontex. Verkligheten är en annan, med brutalt våld och illegala push-backs vid gränserna.
När det gäller en utvidgning av EU anser Vänsterpartiet att det är upp till varje land att i fatta beslut om de vill eller inte gå med i unionen. Det vill säga, varje land måste själv bestämma om de vill bli kandidatland för EU-medlemskap. Beslut om att ansluta landet till EU bör absolut föregås av en folkomröstning. Vänsterpartiet anser att det är avgörande att länderna är demokratiska och fullt ut respekterar de mänskliga rättigheterna. Självklart måste också kraven på en fungerande rättsstat vara helt uppfyllda.

Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

В EP NEWSHUB

Äntligen!! https://t.co/vE6vFKkCAh 

What next? A little 'personal' greeting for Fidesz or somone else of the #EPP family that elected her? This is outragous and a total breach of protocol by @vonderleyen and @dubravkasuica . And the statement by EC spokesperson @MamerEric is a joke. https://t.co/PgF6hsPIni 

Det här är ju helt vansinnigt. Kommissionens ordförande @vonderleyen ska inte kampanja för högerpartierna runtom i Europa! Nästa gång blir det en lite 'personlig' hälsning till Fidesz eller?! Eftersom dom hjälpte henne att bli vald... #EUpol @EPP #Croatia https://t.co/PgF6hsPIni 

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg