Harald VILIMSKY Harald VILIMSKY
Harald VILIMSKY

Група „Идентичност и демокрация“

Член на бюрото

Австрия - Freiheitliche Partei Österreichs (Австрия)

Роден : ,

Предложения за резолюции Harald VILIMSKY

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg