Harald VILIMSKY Harald VILIMSKY
Harald VILIMSKY

Група „Идентичност и демокрация“

Член на бюрото

Австрия - Freiheitliche Partei Österreichs (Австрия)

Роден : ,

Въпроси, изискващи устен отговор Harald VILIMSKY

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg