Harald VILIMSKY Harald VILIMSKY
Harald VILIMSKY

Група „Идентичност и демокрация“

Член на бюрото

Австрия - Freiheitliche Partei Österreichs (Австрия)

Роден : ,

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Harald VILIMSKY

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Greenpeace banner EN

11-09-2020 E-004983/2020 Комисията

Situation in the Eastern Mediterranean EN

11-09-2020 E-004980/2020 Комисията

Return of illegal migrants from the EU EN

08-09-2020 E-004891/2020 Комисията

Climate policy EN

08-09-2020 E-004890/2020 Комисията

Tax on plastic EN

08-09-2020 E-004889/2020 Комисията

New migration and asylum pact EN

08-09-2020 E-004888/2020 Комисията

Migration crisis EN

11-06-2020 P-003487/2020 Комисията

SURE EN

13-05-2020 P-002946/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg