Franc BOGOVIČ : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Член 

Комисия по регионално развитие 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Китайската народна република 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Обратна връзка