Anja HAZEKAMP Anja HAZEKAMP
Anja HAZEKAMP

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Нидерландия - Partij voor de Dieren (Нидерландия)

Роден : , Vlagtwedde

Писмени обяснения на вот Anja HAZEKAMP

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) NL

29-01-2020

De Partij voor de Dieren stemt vóór het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. We vinden het belangrijk dat de uitslag van het brexitreferendum gerespecteerd wordt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een regeling is getroffen voor mensen uit EU-lidstaten die vóór de brexit naar het VK zijn verhuisd om daar te wonen en/of te werken.
Toekomstige handelsrelaties mogen niet ten koste gaan van dieren, natuur en milieu.

Европейски зелен пакт (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) NL

15-01-2020

In deze tijd van de klimaat- en milieunoodtoestand is het belangrijk dat we alle instrumenten en fondsen inzetten om het tij te keren. De Green Deal moet dat mogelijk maken. Helaas zijn zowel de plannen van de Commissie als het compromisvoorstel van de vier grootste fracties in het Europees Parlement onvoldoende.
Er ontbreekt een verbintenis om het gemeenschappelijk landbouwbeleid grondig te hervormen, terwijl veehouderij een van de grootste veroorzakers is van klimaatverandering en de landbouw zelfs de belangrijkste oorzaak is van biodiversiteitsverlies, en dat terwijl er 365 miljard euro subsidiegeld mee gemoeid is. Ook is er geen enkel voornemen om het desastreuze vrijhandelsbeleid van de EU aan te pakken, terwijl alleen al het sluiten van de geplande handelsdeals met Mercosur en Australië alle ambities van de Green Deal teniet zullen doen. Ook de klimaatambities zijn onvoldoende: 55 % vermindering van de CO2-uitstoot in 2030 is onvoldoende. Volgens klimaatwetenschappers moet dat tenminste 70 % zijn.
Er staan gelukkig ook goede zaken in het compromis, bijvoorbeeld over het stoppen van hormoonverstoorders en bindende doelen voor de vermindering van landbouwgif. Ik heb me daarom onthouden bij de stemming, en samen met mijn fractie een alternatieve motie ingediend waarin staat wat er daadwerkelijk nodig is om de aarde leefbaar te houden.

Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) NL

15-01-2020

Het is een heel goed idee om burgers te betrekken bij de discussie over de toekomst van Europa. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor meer invloed van burgers op de Europese besluitvorming, bijvoorbeeld via referenda en burgerinitiatieven.
Resolutie 0036/2020 pleit voor een reeks bijeenkomsten met politici en met burgers uit de verschillende EU-landen om burgers te betrekken bij het “Europese integratieproces”. Het voorgestelde instrument van een reeks conferenties met een heel kleine selectie van mensen is echter ongeloofwaardig, aangezien de EU in het verleden stelselmatig referenda heeft genegeerd waarbij een veel groter deel van de kiesgerechtigde mensen hun mening hebben kenbaar gemaakt.
De tekst van deze resolutie laat daarnaast doorschemeren dat de “gewenste” uitkomst van deze conferenties is om democratische legitimiteit te verkrijgen om steeds meer bevoegdheden van de lidstaten naar Brussel te verschuiven, de zogenaamde ever closer Union . De Partij voor de Dieren is van mening dat wanneer je dit soort bijeenkomsten met burgers organiseert, de uitkomst niet van tevoren mag vaststaan of mag worden gestuurd.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg