Anja HAZEKAMP Anja HAZEKAMP
Anja HAZEKAMP

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Нидерландия - Partij voor de Dieren (Нидерландия)

Роден : , Vlagtwedde

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Anja HAZEKAMP

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Animal experiments: regulatory testing EN

27-04-2020 E-002535/2020 Комисията

Animal experiments: non-EU testing EN

24-04-2020 E-002505/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg