Marcel de GRAAFF Marcel de GRAAFF
Marcel de GRAAFF

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Нидерландия - Partij voor de Vrijheid (Нидерландия)

Роден : , Rotterdam

Начална страница Marcel de GRAAFF

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
D-IL
Делегация за връзки с Израел

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg