Annie SCHREIJER-PIERIK
Annie SCHREIJER-PIERIK

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Нидерландия - Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)

Роден : , Diepenheim

Начална страница Annie SCHREIJER-PIERIK

Член

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH
Комисия по рибно стопанство
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея ОДАКТБ – ЕС
DPAC
Делегация в Парламентарната асамблея Тихоокеански басейн – ЕС

Заместник

INTA
Комисия по международна търговия
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/21/ЕО относно спазването на изискванията за държавата на знамето

29-11-2023 PECH_AD(2023)752995 PE752.995v02-00 PECH
Становища в качеството на докладчик в сянка
Ana MIRANDA

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08E202
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11013
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex