Georgios KYRTSOS : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Последни дейности 

Обратна връзка