Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Гърция - Nea Demokratia (Гърция)

Роден : , Athina

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg