Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Гърция - Nea Demokratia (Гърция)

Роден : , Athina

Участие в пленарните заседания Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Права на децата (разискване) EL

10-03-2021 P9_CRE-REV(2021)03-10(3-256-7500)

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg