Theodoros ZAGORAKIS : Начална страница 

Член 

Комисия по рибно стопанство 
Комисия по култура и образование 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Последни дейности 

Обратна връзка