Theodoros ZAGORAKIS Theodoros ZAGORAKIS
Theodoros ZAGORAKIS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Гърция - Nea Demokratia (Гърция)

Роден : , Kavala

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Theodoros ZAGORAKIS

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 09E154
    1047 Brussels