Manolis KEFALOGIANNIS Manolis KEFALOGIANNIS
Manolis KEFALOGIANNIS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Гърция - Nea Demokratia (Гърция)

Начална страница Manolis KEFALOGIANNIS

Председател

D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Член

CPDE
Съвет на председателите на делегации
REGI
Комисия по регионално развитие
D-TR
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg