Iskra MIHAYLOVA : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по развитие 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Обратна връзка