Bronis ROPĖ
Bronis ROPĖ

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Литва - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Литва)

Роден : , Ignalina

Начална страница Bronis ROPĖ

Заместник-председател

D-MD
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

Член

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
REGI
Комисия по регионално развитие
D-UA
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
D-BY
Делегация за връзки с Беларус

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2024 година – всички раздели

19-09-2023 AGRI_AD(2023)750082 PE750.082v02-00 AGRI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Juozas OLEKAS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на техните емисии и дълготрайност на акумулаторната батерия (Евро 7) и за отмяна на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009

24-07-2023 ITRE_AD(2023)742516 PE742.516v02-00 ITRE
Становища в качеството на докладчик в сянка
Massimiliano SALINI

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08H156
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T03036
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex