Tom VANDENKENDELAERE Tom VANDENKENDELAERE
Tom VANDENKENDELAERE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Белгия - Christen-Democratisch & Vlaams (Белгия)

Роден : , Roeselare

Начална страница Tom VANDENKENDELAERE

Председател

DNAT
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Член

CPDE
Съвет на председателите на делегации
IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана
D-IR
Делегация за връзки с Иран

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република
D-AF
Делегация за връзки с Афганистан

Последни дейности

Случаят на Ахмадреза Джалали в Иран NL

08-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-08(4-069-0000)
Участие в пленарните заседания

Европейска агенция по лекарствата (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) NL

08-07-2021
Писмени обяснения на вот

. – Uit elke crisis moeten we lessen trekken, ook uit de coronacrisis. Net daarom is het goed dat we op het Europees niveau meteen de koe bij de horens vatten en het Europees Geneesmiddelenagentschap een versterkte rol willen geven bij grensoverschrijdende gezondheidscrisissen. Op die manier kan de EU sneller en daadkrachtiger optreden bij een volgende pandemie of andere gezondheidscrises. Daarnaast biedt het agentschap opportuniteiten om via een gezamenlijk register de tekorten van de meest kritische of zeldzame geneesmiddelen in kaart te brengen, in samenwerking met de lidstaten. Dit moet de tekorten aan bepaalde geneesmiddelen mee helpen voorkomen.

Преглед на макроикономическата законодателна уредба (A9-0212/2021 - Margarida Marques) NL

08-07-2021
Писмени обяснения на вот

. – Ik steunde dit rapport dat de Commissie verzoekt om het publieke debat over de herziening van het Europese kader voor economische governance nieuw leven in te blazen. Daarnaast vraagt het rapport om alomvattende en toekomstgerichte wetgevingsvoorstellen voor te stellen. Ik onthield mij op een specifiek amendement dat een voorkeursaanpak vroeg voor bepaalde productieve of duurzame investeringen, omdat ik deze vraag zeker genegen ben, maar de verwijzing naar de sociale taxonomie nog te onduidelijk vind. Toch is het op termijn nodig dat we een nieuwe aanpak durven ontwikkelen ten opzichte van goed gedefinieerde productieve en duurzame investeringen zodoende de meest noodzakelijke investeringen te kunnen doorvoeren.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg