Gordon J. ADAM Gordon J. ADAM
Gordon J. ADAM
Обединено кралство

Роден : , Carlisle

5-и парламентарен мандат Gordon J. ADAM

Политически групи

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Labour Party (Обединено кралство)

Председател

 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва

членове

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество и Делегации за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Временна комисия по шапа
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна и ЕС-Молдова и Делегация за връзки с Беларус
 • 24-09-2002 / 24-09-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва
 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Съвет на председателите на делегации

Заместник

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Gas supplies EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(10)

Protection of animals EN

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(3)

Agriculture EN

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(14)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128