Hedy d'ANCONA Hedy d'ANCONA
Hedy d'ANCONA
Нидерландия

Роден : , 's-Gravenhage

4-ти парламентарен мандат Hedy d'ANCONA

Политически групи

 • 19-07-1994 / 08-02-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател
 • 09-02-1995 / 03-02-1997 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател
 • 04-02-1997 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partij van de Arbeid (Нидерландия)

Председател

 • 13-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи

членове

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 11-10-1995 / 13-10-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния

Заместник

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правата на жените
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния