Niall
ANDREWS

Предложения за резолюции - 5-и парламентарен мандат Niall ANDREWS

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe EN

02-09-2002 B5-0468/2002

MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in DRC (massacre in Kisangani) EN

10-06-2002 B5-0349/2002

DRAFT MOTION FOR URGENCY RESOLUTION ON BEHALF OF THE EPP‑ED GROUP EN

13-05-2002 B5-0289/2002