Niall ANDREWS Niall ANDREWS
Niall ANDREWS
Ирландия

Роден : , Dublin

Починал :

4-ти парламентарен мандат Niall ANDREWS

Политически групи

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Група на Европейския демократичен алианс - Член
 • 05-07-1995 / 19-07-1999 : Група на Съюза за Европа - Член

Национални партии

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Fianna Fáil Party (Ирландия)

Заместник-председател

 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 27-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

членове

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 02-10-1997 / 27-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи