Niall ANDREWS Niall ANDREWS
Niall ANDREWS
Ирландия

Роден : , Dublin

Починал :

5-и парламентарен мандат Niall ANDREWS

Политически групи

 • 20-07-1999 / 20-05-2003 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член
 • 21-05-2003 / 19-07-2004 : Група на Съюза за Европа на нациите - Ковчежник

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Ирландия)

членове

 • 21-07-1999 / 13-02-2000 : Комисия по бюджетите
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 14-02-2000 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

Заместник

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128