(Chris) Christopher Gerard O'MALLEY (Chris) Christopher Gerard O'MALLEY
(Chris) Christopher Gerard O'MALLEY
Ирландия

Роден : , Dublin

2-ри парламентарен мандат (Chris) Christopher Gerard O'MALLEY

Политически групи

  • 03-06-1986 / 24-07-1989 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии

  • 03-06-1986 / 24-07-1989 : Fine Gael Party (Ирландия)

членове

  • 07-07-1986 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
  • 07-07-1986 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
  • 11-09-1986 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите

Заместник

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика