Pedro ARGÜELLES SALAVERRIA Pedro ARGÜELLES SALAVERRIA
Pedro ARGÜELLES SALAVERRIA
Испания

Роден : , Madrid

2-ри парламентарен мандат Pedro ARGÜELLES SALAVERRIA

Политически групи

  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Група на Европейските демократи - Член

Национални партии

  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Alianza Popular (AP) (Испания)

членове

  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики

Заместник

  • 14-10-1987 / 20-04-1989 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите