Jakop G. DALUNDE Jakop G. DALUNDE
Jakop G. DALUNDE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Швеция - Miljöpartiet de gröna (Швеция)

Роден : , Stockholm

Начална страница Jakop G. DALUNDE

Член

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
D-IN
Делегация за връзки с Индия

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
DPAL
Делегация за връзки с Палестина

Последни дейности

Състоянието на Енергийния съюз (разискване) SV

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-104-0000)
Участие в пленарните заседания

Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) SV

16-09-2020
Писмени обяснения на вот

Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder. Därför röstade vi miljöpartister idag för resolutionen om EU:s egna medel. Vi behöver se över alla möjliga alternativ som finns tillgängliga för en solidarisk och hållbar lösning av de dubbla kriser vi står inför: den ekonomiska och sociala kris som coronapandemin medfört och den allvarliga klimatkris som hotar hela vår planet. Alla alternativ måste ligga på bordet, inklusive det som tar emot för oss som svenskar att rösta för.
EU kommer att spela en viktig roll i att lösa båda dessa kriser. Genom att på europeisk nivå mobilisera de enorma investeringar som krävs kan vi vända den ekonomiska utvecklingen och möta klimatkrisen. Men då behöver vi resurser på EU-nivå. Utan finansiella muskler, inga lösningar.
Genom nya inkomstkällor kan vi investera mer i en grön och socialt rättvis omställning för hela Europa. Samtidigt skulle nya EU-inkomster kunna bidra till att hålla nere medlemsavgifterna. Enskilda styrmedel som utsläppshandeln kommer dessutom bidra till ökade utsläppsminskningar. Med en justeringsmekanism för koldioxid kan vi förmå andra länder att anta skarpare klimatlagstiftning. Samtidigt som europeisk industri får bättre förutsättningar att konkurrera med företag i länder som har bristande klimatlagstiftning. Det är vad vi röstade för idag.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg