Dennis RADTKE Dennis RADTKE
Dennis RADTKE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Bochum

8-ми парламентарен мандат Dennis RADTKE

Политически групи

  • 24-07-2017 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 24-07-2017 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове

  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник

  • 07-09-2017 / 18-02-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Други парламентарни дейности

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg