Dennis RADTKE Dennis RADTKE
Dennis RADTKE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Bochum

Начална страница Dennis RADTKE

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
DKOR
Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-JP
Делегация за връзки с Япония

Последни дейности

Достойни условия на труд и заетост в сектора на въздухоплаването

18-06-2021 O-000049/2021 Комисията
Въпроси, изискващи устен отговор

Обръщане на отрицателните социални последствия от пандемията от COVID-19

15-06-2021 O-000044/2021 Комисията
Въпроси, изискващи устен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg