Асим АДЕМОВ Асим АДЕМОВ
Асим АДЕМОВ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

България - ГЕРБ (България)

Роден : , Dubnitsa

Начална страница Asim ADEMOV

Член

CULT
Комисия по култура и образование
DMAG
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PETI
Комисия по петиции
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
D-RS
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Luke Ming FLANAGAN

Европейската стратегия за горите - перспективи (разискване)

06-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-06(2-121-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg