Асим АДЕМОВ Асим АДЕМОВ
Асим АДЕМОВ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

България - ГЕРБ (България)

Роден : , Dubnitsa

Начална страница Asim ADEMOV

Член

CULT
Комисия по култура и образование
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
DMAG
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PETI
Комисия по петиции
D-RS
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Последни дейности

OPINION on citizens’ dialogues and citizens’ participation in EU decision-making EN

26-04-2021 CULT_AD(2021)663036 PE663.036v02-00 CULT
Становища в качеството на докладчик в сянка
Irena JOVEVA

Дългосрочна визия за селските райони (разискване)

11-03-2021 P9_CRE-PROV(2021)03-11(4-206-5000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg