Thomas WAITZ Thomas WAITZ
Thomas WAITZ

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Австрия - Die Grünen - Die Grüne Alternative (Австрия)

Роден : , Vienna

Начална страница Thomas WAITZ

Член

AFET
Комисия по външни работи
PETI
Комисия по петиции
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания
D-ME
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана
DSEE
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg