Geoffroy DIDIER : Начална страница 

Член 

Комисия по правни въпроси 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Последни дейности 

Проверка на пълномощията (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси - титанов диоксид (B9-0071/2020) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Общо зарядно устройство за мобилното радиооборудване (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка