Bernd LANGE
Bernd LANGE

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Германия - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Роден : , Oldenburg

Становища в качеството на докладчик Bernd LANGE

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ

17-06-2021 INTA_AD(2021)691423 PE691.423v02-00 INTA
Bernd LANGE

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност

28-10-2020 INTA_AD(2020)655776 PE655.776v02-00 INTA
Bernd LANGE

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12G301
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T12046
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex