Sara SKYTTEDAL Sara SKYTTEDAL
Sara SKYTTEDAL

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Швеция - Kristdemokraterna (Швеция)

Роден : , Tyresö

Начална страница Sara SKYTTEDAL

Председател

D-IQ
Делегация за връзки с Ирак

Член

CPDE
Съвет на председателите на делегации
ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
DMAG
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир

Последни дейности

Принципите на правовата държава и основните права в България (B9-0309/2020) SV

08-10-2020
Писмени обяснения на вот

Idag har Europaparlamentet haft resolutionsbehandling om utvecklingen i Bulgarien. Resolutionen adresserar viktig kritik rörande utvecklingen i Bulgarien, i synnerhet vad avser korruption. Tyvärr ignorerar resolutionen helt det faktum att inte bara den sittande bulgariska regeringen, utan även Bulgariens socialistiska och Putin-vänliga president Rumen Radev har allvarliga och outredda korruptionsanklagelser riktade mot sig. Detta gjorde att Kristdemokraterna ej kunde ge resolutionen sitt stöd. Vi valde istället att lägga ned våra röster i slutvoteringen.

СТАНОВИЩЕ относно укрепването на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Становища в качеството на докладчик в сянка
Marc BOTENGA

Максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС SV

17-09-2020
Писмени обяснения на вот

Idag har Europaparlamentet röstat om ett initiativbetänkande som behandlar energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd. En viktig fråga för att nå klimatmålen. Huvuddragen i betänkandet ställer sig Kristdemokraterna också bakom, varför vi valde att rösta för i slutvoteringen. Vi vill i sammanhanget dock markera vårt avståndstagande rörande kravet i texten vad avser gemensamma minimikrav för energiprestanda i byggnadsbestånd. Detta bör ej regleras på EU-nivå. Vad gäller de skrivningar som finns rörande hur hyreshöjningar efter renovering i energieffektiviseringssyfte får ske, så är inte heller det en fråga som bör regleras av EU, utan precis som idag istället vara upp till medlemsländerna. Då så gavs möjlighet markerade också Kristdemokraterna sin uppfattning i dessa frågor i delvoteringar.

Sara SKYTTEDAL
Sara SKYTTEDAL

В EP NEWSHUB

RT @FredrikKarrholm: Detta bör uppröra, inte neutral flaggning. Ett homosexuellt par misshandlades oprovocerat av tre gärningsmän. Dessa är syrier, tidigare dömda för brott. En fick fängelse i tre månader, övriga samhällstjänst. Alla borde fått skaka galler och sedan utvisats. https://t.co/3rgUn2myMf 

Skriver i @europaportalen om vikten av att säga nej till EU-direktiv om könskvoterade bolagsstyrelser, och om hur @SiEUParlamentet fulspelar kring sin position i frågan https://t.co/deKOwuWOjJ 

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg