Evin INCIR Evin INCIR
Evin INCIR

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Швеция - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Швеция)

Роден : , Diyarbakir

Начална страница Evin INCIR

Заместник-председател

DPAL
Делегация за връзки с Палестина

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-TR
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
DEVE
Комисия по развитие
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Последни дейности

Judicial immunity under threat in Poland EN

22-12-2020 E-007020/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Силна социална Европа за справедливи промени (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) SV

17-12-2020
Писмени обяснения на вот

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för rapporten om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar. Vi vill se ett EU som verkar för att öka den sociala rättvisan i hela Europa.
För oss är det viktigt att arbetstagares ställning i Europa stärks samtidigt som ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna respekteras. Initiativ på EU-nivå får inte på något sätt äventyra den svenska partsmodellen. Därför röstade vi emot delar i rapporten som handlar om att införa obligatoriska målsättningar inom socialpolitiken. Vi kan inte heller stödja det föreslagna direktivet om europeiska minimilöner. Vi vill påminna om att löner och lönebildning är en nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och att nationella system för relationerna på arbetsmarknaden ska respekteras fullt ut. Vi reserverar oss också mot andra delar i rapporten och avstod att rösta på avvägda ställen för förslag om ny EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet då kraven ibland berör sådant som medlemsstaterna bör lagstifta om själva. Samtidigt välkomnar vi exempelvis de progressiva arbetsmiljömässiga krav som rapporten innehåller, erkännandet av partsmodellen och vikten av att stärka parterna på arbetsmarknaden, öka andelen arbetsmiljöinspektörer och vikten av att förbättra anställningstryggheten.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg