Alice KUHNKE Alice KUHNKE
Alice KUHNKE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Заместник-председател

Швеция - Miljöpartiet de gröna (Швеция)

Роден : , Malmö

Начална страница Alice KUHNKE

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
D-TR
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник

DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Последни дейности

Еритрея, случаят на Дауит Исаак SV

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-127-0000)
Участие в пленарните заседания

MOTION FOR A RESOLUTION on Eritrea, the case Dawit Isaak EN

05-10-2020 B9-0314/2020
Предложения за резолюции

СТАНОВИЩЕ относно въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Становища в качеството на докладчик
Alice KUHNKE

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg