Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

група „Renew Europe“

Член

Швеция - Centerpartiet (Швеция)

Роден : , Basra

Начална страница Abir AL-SAHLANI

Заместник-председател

D-IQ
Делегация за връзки с Ирак

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
DSEE
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Последни дейности

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените (B9-0113/2021, B9-0114/2021) SV

11-02-2021
Писмени обяснения на вот

Vi röstade för resolutionen som i stort är bra, men röstade emot de skrivningar om direktivet om att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser, att EU-kommissionen ska blanda sig i arbetsmarknadsåtgärder som lönesättning eller lönetransparens med bindande åtgärder för samtliga företag, eller lagstadga om balans i arbetslivet. Vi tycker att arbetsmarknadspolitiska frågor, liksom sjukvårdsfrågor, ska beslutas om nationellt

Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (A9-0214/2020 - Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru) SV

09-02-2021
Писмени обяснения на вот

Centerpartiet har stöttat inrättandet av en facilitet för återhämtning och resiliens. För Centerpartiet är det särskilt viktigt att medlemsstaterna använder de tillgängliga resurser på ett effektivt och framtidsinriktat sätt. Medel bör särskilt gå till insatser som främjar en grön omställning, fördjupar den inre marknaden och stimulerar den digitala utvecklingen.

Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора (A9-0011/2021 - Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos) SV

09-02-2021
Писмени обяснения на вот

Centerpartiet anser att sexköp i sig självt alltid ska anses vara olagligt, även om man som köpare inte visste om att personen som sålde sex var ett traffickingoffer. Att ha med ordet ”knowing” här innebär att man ger människor möjligheten att friskriva sig från det man har gjort eftersom att man menar att man inte var medveten om att det var av ett traffickingoffer. På grund av detta, röstade Centerpartiet för att stryka ordet ”knowing” i paragraf 22, 56 och 68.
Angående ändringsförslag 6:
Centerpartiet avstod från att rösta i denna fråga då vi ansåg det vara en svår avvägning. Vi anser att det finns flera dimensioner av att även de misstänktas advokater får tillgång till offrens namn. Att så få som möjligt ska ha kännedom om traffickingoffers namn och att dessa inte ska förekomma i polisrapporter och istället hållas i separata filer ser vi som en önskvärd utveckling, samtidigt som detta ska vägas mot aspekten av att det ska vara en rättssäker process för alla inblandade.
Centerpartiet tycker inte att EU ska EU lagstifta om sociala frågor. Vi röstade för en uppmaning till medlemsstaterna att ta inspiration från den svenska sexköpslagen, och att se över att implementera en nationell lagstiftning som utgår ifrån den.

Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

В EP NEWSHUB

RT @ETC_redaktionen: Debatt/Abir Al-Sahlani (C): Åkesson vill bara fördjupa klyftor https://t.co/KxRJ47J7wn 

RT @BrusselsMorning: What happens when #marriage with a #Saudi citizen does not work out? @AbirAlsahlani @RenewEurope #womenrights #mixedmarriage https://t.co/LUyoRSaBr7  https://t.co/E3xqVf1VLf 

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg