Karin KARLSBRO Karin KARLSBRO
Karin KARLSBRO

група „Renew Europe“

Член

Швеция - Liberalerna (Швеция)

Роден : , Roslags-Bro

Начална страница Karin KARLSBRO

Заместник-председател

D-BY
Делегация за връзки с Беларус

Член

INTA
Комисия по международна търговия
DROI
Подкомисия по правата на човека
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
D-UA
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

Последни дейности

Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

. – EU behöver en ambitiös budget under kommande år, Liberalerna är beredda att se att den efter Brexit och Coronakrisen ökar, givet att budgeten omprioriteras från ineffektiva stöd till sådant som genererar mervärde för medborgarna, som satsningar på forskning, klimat och konkurrenskraft. Liberalerna vill därtill se ett ambitiöst återhämtningspaket och är för viss beskattningsrätt på EU-nivå, t.ex genom koldioxidskatt. Dock vill vi se att alla länder måste känna att de själva bär det största och långsiktiga ansvaret för sin egen ekonomiska återhämtning. I paragraf 7 är detta långt ifrån tydligt nog vilket är beklagligt men paragrafen är i generellt viktig och därför röstade jag ja till helheten.
Jag röstade också ja till paragraf 26 Men jag vill understryka att jag hade velat rösta nej till följande del av paragrafen “underlines [...] Creative Europe programme”. Kultur och turism bör vara nationell kompetens och även om dessa sektorer är hårt drabbade så ska det inte vara EU:s uppdrag att driva akuta åtgärder. Men jag tyckte det var viktigare att rösta ja till paragrafens övriga innehåll, som bland annat rörde rättsstatens principer och mäns våld mot kvinnor, än att rösta nej till ovanstående del av paragrafen.

Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SV

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

. – Jag valde att i resolutionen “Tourism and transport in 2020 and beyond” rösta nej till paragraf 15, split 2 om ett “European Travel Guarantee Scheme” samt till paragraf 26, split 2 om ett “European framework for workers of the tourism industry”. Rese-och turistsektorn har drabbats hårt av Covid-19 och behöver förstås få stöttning för att ta sig igenom krisen. Liberalerna anser att dock att turism generellt bör vara nationell kompetens och denna typ av åtgärder ska därför inte utgå från EU-nivå. Sedan är det generellt problematiskt att på denna nivå särlagstifta för en viss yrkeskår över andra genom att skapa specifik lagstiftning för en specifik sektor.

Karin KARLSBRO
Karin KARLSBRO

В EP NEWSHUB

RT @afhivert: Incroyable. Amélie de Montchalin était à #Stockholm hier, où elle a rencontré - entre autres - la min des Affaires étrangères, pour convaincre le gouv suédois de soutenir le plan de relance européen. Ann Linde ne le mentionne même pas dans la liste des sujets évoqués #Frugal4. https://t.co/JfYe7dpjsS 

109 miljoner €, 19 000 ton CO²-utsläpp och väldigt trötta politiker och tjänstemän - helt i onödan. Nu när Coronapaket ska förhandlas borde Sverige kräva att flyttkarusellen till Strasbourg läggs ned, men då får regeringen börja visa lite samarbetsvilja! https://t.co/vIl416m7Lu 

Nu besöker 🇫🇷 EU-minister Amélie de Montchalin Sverige för att diskutera EU-budget. Läge för ett bra deal: ja till återstartsfond - stopp för EP:s flyttcirkus till Strasbourg. Dags för regeringen att skaffa sig en Europapolitik. #liberalerna #eu #svpol

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg