Tomas TOBÉ : Начална страница 

Председател 

Комисия по развитие 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Последни дейности 

Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес (B9-0091/2020) SV  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка