Jörgen WARBORN : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Обратна връзка