Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Швеция - Moderaterna (Швеция)

Роден : , Varberg

Начална страница Jörgen WARBORN

Член

INTA
Комисия по международна търговия
DMER
Делегация за връзки с Меркосур
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

BUDG
Комисия по бюджети
TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
AIDA
Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Последни дейности

Преглед на търговската политика на ЕС (разискване) SV

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-139-0000)
Участие в пленарните заседания

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SV

12-11-2020
Писмени обяснения на вот

EU behöver satsa på gemensamma utmaningar, såsom säkerhet, konkurrenskraft och klimat, därför välkomnar också Moderaterna parlamentets satsningar inom forskning och innovation, digitalisering, hälsa, samt gemensamma åtgärder för migration inom ramen för årsbudgeten 2021. Däremot måste sådana satsningar också åtföljas av neddragningar inom t.ex. regional- och jordbruksstöd. Vi kan också konstatera att den föreslagna totala ökningen inte längre är relevant i och med den nyligen överenskomna långtidsbudgeten för perioden 2021 - 2027. Med vår röst tar vi ansvar för att EU ska kunna ha en konkurrenskraftig budget, och vi kommer fortsätta våra ansträngningar för en effektiv budget med kloka prioriteringar, därför valde vi att rösta för resolutionen.

Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SV

23-10-2020
Писмени обяснения на вот

Moderaterna välkomnar arbetet för jämställdhet i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet i frågor som rör tillgång till sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (SRHR), bekämpandet av sexuellt våld, människohandel och könsstympning samt främja kvinnors och flickors deltagande i konfliktförebyggande åtgärder, fredsförhandlingar och inom utrikestjänsten. Vi motsätter oss förslag som kvotering baserat på kön, etniska mångfaldsmål inom institutioner, intersektionella perspektiv och uppmaningar till att bedriva "feministisk utrikespolitik". Med anledning av att dessa skrivningar gick igenom valde vi att avstå i slutvoteringen.

Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

В EP NEWSHUB

I want a trade policy that can both handle the #COVID19 crisis short-term & build future competitiveness. We can’t close ourselves to the world. Free trade lifts people from poverty & enable companies to grow & create jobs. We need to stand up for free, open, rules-based trade

Now we’re setting the tone for future of EU trade. I debate trade policy review with EVP @VDombrovskis in #EPlenary ca 12.00: https://t.co/8YAbPKFsPy  Some opportunities: ↗️New #US administration ↗️#Brexit soon behind us ↗️New #WTO leadership ↗️#RCEP shows appetite for big FTAs

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg