Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Швеция - Moderaterna (Швеция)

Роден : , Varberg

Становища в качеството на докладчик в сянка Jörgen WARBORN

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинен от ЕС процес на глобално обезлесяване

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателен акт за цифровите услуги подобряване на функционирането на единния пазар

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за Европа в областта на промишлеността

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

СТАНОВИЩЕ относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света

02-06-2020 INTA_AD(2020)648523 PE648.523v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

СТАНОВИЩЕ относно препоръките относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

29-05-2020 TRAN_AD(2020)648584 PE648.584v02-00 TRAN
Johan DANIELSSON

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg