Arba KOKALARI Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Швеция - Moderaterna (Швеция)

Роден : , Stockholm

9-ти парламентарен мандат Arba KOKALARI

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Moderaterna (Швеция)

членове

  • 02-07-2019 ... : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 02-07-2019 ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Комисия по външни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 12-02-2020 ... : Делегация за връзки с Беларус
  • 09-03-2020 ... : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg