Arba KOKALARI Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Швеция - Moderaterna (Швеция)

Роден : , Stockholm

Становища в качеството на докладчик в сянка Arba KOKALARI

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно преценката за очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg